report Published on September 10, 2020

Maritieme sector - Internationale sector plannen post Corona

De Corona-crisis heeft grote invloed op de handelsbevorderingsagenda. Vakbeurzen worden verplaatst of gecanceld, handelsmissies verzet en vertegenwoordigers van bedrijven en overheden kunnen niet reizen. De zorgvuldig opgebouwde en voorbereide handelsbevorderingsagenda is in een slag stilgevallen. NLinBusiness heeft dit probleem onderkend. Zij vraagt de topsectoren te bestuderen wat exact de gevolgen zijn en hoe we hier nu en later mee om moeten gaan. In dit document worden de consequenties voor de maritieme handelsagenda behandeld. Dit rapport beperkt zich tot collectieve handelsbevorderende activiteiten. Het onderwerp exportfinanciering behoort niet tot de opdracht. 

Onderzoeksmethode

NML coördineert de research en de rapportage. De drie branches binnen NML die het meest actief zijn in de collectieve handelsbevordering leveren input. Dat zijn IRO (offshore energie), NMT (maritieme technologie) en RPPC (haven Rotterdam). Naast deskresearch wordt er gebruik gemaakt van enquêtes, die worden uitgezet bij de Trade Council van NML en de exportcommissies van de branches. In deze commissies heeft het bedrijfsleven zitting. De koppeling met innovatieprogramma’s loopt ook via de branches. 

Leeswijzer

Na de managementsamenvatting begint het rapport met feiten en cijfers van de sector. In hoofdstuk twee wordt meer uitgebreid ingegaan op de status quo van de handelsbevordering. Waar zijn de branches actief en hoe ontwikkelen de markten zich? Hoe relateert de handelsbevordering aan innovatiemissies en -prioriteiten? Het derde hoofdstuk gaat over de effecten van de Coronacrisis op de collectieve handelsbevordering. Vervolgens analyseert het rapport verschillende scenario’s in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt een operationele handelsagenda gepresenteerd en een marketingmix. Het zesde hoofdstuk bevat aanbevelingen namens de betrokken branches.

Download het rapport voor de maritieme sector middels het downloadbutton onderaan deze pagina. 

Internationale sector plannen post Corona

De wereld verkeert in een crisistijd. Sinds het uitbreken van COVID-19 (het coronavirus) hebben veel activiteiten stil gelegen en blijven mensen steeds meer thuis, terwijl de zorg op volle toeren draait. Met het stilvallen van activiteiten, komt ook de economie in het gedrang.Veel bedrijven in Nederland en wereldwijd ondervinden al snel de financiële impact van de crisis zowel nationaal als internationaal.

In samenwerking met verschillende brancheverenigingen en topsectoren heeft NLinBusiness onderzoeken laten uitvoeren per sector om het Nederlandse bedrijfsleven internationaal weer op gang te brengen. Je vindt een overzicht van de rapporten hier.