Published on June 8, 2020

Wat houdt het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Mexico in voor MKB-ondernemers?

Achtergrond van het verdrag

In 2000 trad de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Mexico in werking, met als doel economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking te stimuleren. De wereld is veel veranderd sindsdien. Zo is de Europese Unie bijvoorbeeld 13 nieuwe lidstaten rijker en heeft het de Euro ingevoerd. Daarnaast is Mexico in deze periode één van de meest dynamische opkomende economieën ter wereld geworden en heeft het zijn nationale productie flink opgeschroefd. Met een populatie van 128 miljoen mensen, biedt het land een enorm potentieel voor bedrijven uit de EU; het is daarom tijd om de overeenkomst te actualiseren. Na jaren onderhandelen hebben Mexico en de Europese Unie een akkoord bereikt voor een vernieuwd handelsverdrag. Met dit akkoord wordt het al bestaande verdrag geüpdatet. 

Hiermee komen de onderhandelingen tot een einde, en gaat het akkoord vervolgens door verschillende juridische processen, vertalingen en zal het verdrag worden voorgelegd voor ratificatie door de parlementen van EU-lidstaten en Mexico en de uiteindelijke ondertekening voordat het ook daadwerkelijk in werking treedt.

Wat is er veranderd?

Het doel van beide landen is om elkaars markten voor diensten en investeringen te openen, verdere economische integratie te stimuleren en het concurrentievermogen te versterken. Dit neemt bijvoorbeeld onnodige belemmeringen voor Europese invoer in Mexico weg zodat bedrijven uit de EU meer kunnen exporteren, waardoor de samenwerking tussen de EU en Mexico verder versterkt.  

Wat wordt hier concreet mee bereikt?

1. Schrappen van invoerrechten

Hoge invoerrechten maken Europese producten in Mexico duurder en daardoor minder aantrekkelijk voor de lokale markt. Dit geldt voornamelijk voor levensmiddelen, landbouwproducten en visserijproducten. In het kader van de overeenkomst zal Mexico bijna al deze invoerrechten schrappen zodat Europese producten een betere concurrentiepositie krijgen, en het voor Europese producenten en exporteurs gemakkelijker wordt om hun goederen in Mexico te verkopen.

2. Non-tarifaire handelsbelemmeringen wegnemen

In de EU zijn de meeste normen gebaseerd op internationale richtlijnen, echter wijken de Mexicaanse normen wijken soms af van deze internationale standaard. Dit maakt het voor  exporteurs uit de EU vaak lastiger en duurder om naar Mexico uit te voeren.

Dankzij de overeenkomst gaan meer dan 25 Mexicaanse sectoren zich beter aanpassen op internationale normen waardoor ze beter op die van de EU aansluiten. Het stroomlijnen van regels en voorschriften zorgt ervoor dat Europese ondernemingen gemakkelijker kunnen exporteren naar het land.  

3. Verminderen van protectionisme

Een handelsovereenkomst tussen de EU en Mexico geeft een duidelijk signaal naar de rest van de wereld, waaruit blijkt dat beide landen protectionisme afwijzen en openstaan voor zakelijke activiteiten en handel op basis van eerlijke regels en hoge normen. Dit is extra belangrijk gezien de druk om protectionistische maatregelen toeneemt.

Marhijn Visser – VNO-NCW/MKB-Nederland: "Met dit handelsakkoord komt er een meer gelijk speelveld met Mexico. Importtarieven gaan omlaag, andere handelsbelemmeringen worden opgeheven. Voor Nederland – handelsland een goede zaak."

Welke Nederlandse sectoren profiteren ervan?

Het feit dat het gemakkelijker wordt om naar Mexico te exporteren, zal alle bedrijven in Nederland ten goede komen. De bedrijven die de volgende producten maken of verkopen profiteren er het meest van:

  • Levensmiddelen en dranken, invoerrechten worden verlaagd en waardoor het in Mexico illegaal wordt om namaak van bepaalde karakteristieke Europese regionale levensmiddelen en dranken te verkopen. Zoals Gouda Holland, Edam Holland en Hollandse Geitenkaas. Daarnaast, worden de importtarieven op bijvoorbeeld kazen, magere melkpoeder, chocolade en pluimveeproducten verlaagd naar 0%.
  • Auto's en auto-onderdelen, in deze sector worden Mexicaanse normen op het gebied van export meer gestroomlijnd met internationale normen, wat voor meer zekerheid zorgt.
  • Machines, doordat het makkelijker wordt om te exporteren wordt de concurrentie positie van Europese bedrijven verbeterd, waardoor ze op een gelijker speelveld zullen concurreren.
  • Medische hulpmiddelen en farmaceutische producten, omdat regels en richtlijnen zullen worden gestroomlijnd wordt er meer zekerheid gecreëerd en is het makkelijker om te exporteren naar de Mexicaanse markt.

Erik Plaisier - Landbouwraad Mexico-Stad: “Voor wat betreft de Nederlandse landbouwsector betekent het verdrag, als het wordt geratificeerd, vooral een forse verlaging van Mexicaanse importtarieven voor kaas, melkpoeder, varkens- en pluimveevlees. Dit zijn Nederlandse producten waarvoor ook daadwerkelijk vraag bestaat in Mexico. Ook zal het verdrag typisch Nederlandse kaassoorten als “Gouda Holland”, “Edam Holland” en “Hollandse Geitenkaas” beschermen tegen namaak”.

En wat betekent dit voor de MKB’ers?

De overeenkomst komt niet alleen ten goede aan grote bedrijven maar ook aan kleine ondernemingen. Kleinere exporteurs worden vaak onevenredig getroffen, omdat zij vaak niet over de tijd en middelen beschikken. Daarom wil de EU een specifiek hoofdstuk voor hen in de overeenkomst vastleggen. Dit hoofdstuk draagt bij aan het verhogen van export en het doelt erop om Mexicaanse regels en wetten transparanter maken.

Doordat non-tarifaire belemmeringen worden weggenomen, worden de kosten voor MKB’ers gedrukt. Ook zorgt het voor sterkere samenwerking op het gebied van regelgeving tussen de EU en Mexico, en convergentie van Europese en Mexicaanse normen. 

Marhijn Visser – VNO-NCW/MKB-Nederland: "Loopt u als MKB-er ergens tegen aan bij export naar Mexico, laat het ons weten. NLinBusiness, en brancheorganisaties werken nauw samen met de overheid om belemmeringen voor ondernemers weg te nemen."

Ben je als Nederlandse ondernemer nou benieuwd naar de kansen die er liggen in de Mexicaanse food retail sector? Schrijf je dan in voor het WebinarChange and opportunity for Mexico's Food Retail sector op 24 juni 2020.